6. KEPUTUSAN BAHAS BAHASA MELAYU

KEPUTUSAN HARI PERTAMA 23 MEI 2016

result BBM sesi1

result BBM sesi2

capture-20160524-130637

KEPUTUSAN HARI KEDUA 24 MEI 2016

PPM BM sesi 4

PPM BM sesi 5